Allice on Facebook
Digitální nosiče

Interaktivní Digitální Panely

Reklamní poutače ve 22 obchodních centrech – celkem 52 nosičů.

Nosiče jsou interaktivní-dotykové, umístěné na strategických místech v rámci obchodních center (u vstupů, na křižovatkách pasáží atd).

Interaktivní digitální panel
IDP slouží k vysílání 8 sec spotů ve frekvenci 1x za minutu. Na každém nosiči je tak v  případě měsíční kampaně přehrán spot 23 400x.

Kromě toho může klient využít 30 sec prokliku na web, vybranou položku webu, microsites apod….to je již v ceně kampaně!

Znamená to tedy, že ve chvíli, kdy je promítán spot klienta a zákazník přistoupí k IDP nosiči a klikne prstem na odkaz umístěný ve spotu, bude přesměrován na mikrostránku nebo vybranou část webu, kde tak může získat další informace, které by se jinak nemusely do 8 sec spotu vejít.

Panely jsou v provozu 13 hodin denně a slouží nejen ke komerčním účelům, ale zároveň jako navigace po obchodním centru. V případě, že zákazník využívá navigace, spot klienta se velikostně upraví, ale stále běží.

Orientační cena: 13.000,-Kč bez DPH / měsíc lokalita

Informujte se na náš slevový systém.